Post Tagged with: "giai thich cau tuc ngu co chi thi nen"

Chứng minh câu tục ngữ “Có chí thì nên”

March 7, 2014 3:27 am0 comments
Chứng minh câu tục ngữ “Có chí thì nên”

Đề bài: Chứng minh câu tục ngữ "Có chí thì nên" "Chí" là gì? Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.- "Nên" là thế nào? Là sự thành công, thành đạt […]

Read more ›