Post Tagged with: "giai thich cau tuc ngu hoc hoc nua hoc mai"

Giải thích câu nói của Lê-nin “Học, học nữa, học mãi”

March 7, 2014 3:24 am0 comments
Giải thích câu nói của Lê-nin “Học, học nữa, học mãi”

Đề bài: Giải thích câu nói của Lê-nin "Học, học nữa, học mãi" Con người có thể tìm thấy nguồn tri thức rộng lớn cho mình từ những cái mà họ bắt đầu. Và để phát triển toàn diện hơn nữa. Nguồn tri thức rộng lớn ấy đã khởi nguồn […]

Read more ›