Post Tagged with: "phan tich tinh su thi trong rung xa nu"

Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng xà nu

March 7, 2014 4:44 am0 comments
Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng xà nu

Đề bài: Phân tích tính sử thi trong truyện Rừng xà nu Nguyễn Trung Thành tên thật là Nguyễn Văn Báu. Ông vốn là nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ . Ông là ngòi bút gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên, có nhiều […]

Read more ›