Category: Văn mẫu lớp 9

Nghị luận xã hội Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Đề bài: Nghị luận xã hội Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: “Than ôi! Sống đẹp là gì hỡi bạn?”. Vâng! Sống đẹp là sống có ích, sống biết yêu thương và sống có trách nhiệm. Con người sinh ra

Nghị luận xã hội “Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ”

Đề bài: Mỗi chúng ta đều có thể dễ dàng nhìn thấy rất rõ sai trái, lỗi lầm của người khác nhưng thường lại không nhận ra khuyết điểm của chính mình. H. Ban – dắc, nhà văn Pháp nổi tiếng cho rằng:”Khi công nhận cái yếu của mình, con người trở nên mạnh mẽ”.

Nghị luận xã hội về nghiện facebook

Đề bài: Nghị luận xã hội về nghiện facebook Trong suốt dòng lịch sử con người, đã có những người phải vất vả chống lại tính nghiện ngập, nào là nghiện rượu, nghiện ma túy, cũng như những thói quen không thể bỏ được, chẳng hạn như bài bạc. Giờ đây, các nhà tâm lý