Cấu trúc đề thi Đại học môn Hóa khối A, B

0
bdf67 - Cấu trúc đề thi Đại học môn Hóa khối A, B

Đề thi đại học môn Hóa khối A và B có kiến thức khá dàn trải cả chương trình lớp 12, đòi hỏi bạn phải có kế hoạch sắp xếp ôn thi từ đầu.

50 câu trắc nghiệm bao gồm cả lý thuyết và bài tập, vì vậy ngoài ôn thi lý thuyết, bạn cũng nên luyện giải các bài tập theo cách nhanh nhất nhé

Điểm lợi thế là năm nay thi tốt nghiệp THPT có môn Hóa, hẳn bạn đã ôn được các kiến thức nền tảng. Thời gian còn lại hãy bổ sung các kiến thức mà mình còn yếu hoặc chưa hiểu theo cấu trúc dưới đây nhé!

bdf67 - Cấu trúc đề thi Đại học môn Hóa khối A, B

Cấu trúc đề thi môn Hóa khối A, B 2013:

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)

– Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu

– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu

– Sự điện li: 1 câu

– Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu

– Đại cương về kim loại: 2 câu

– Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

– Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu

– Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu

– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

– Este, lipit: 2 câu

Xem thêm:  Kinh nghiệm ôn và làm bài thi đại học môn Hóa

– Amin, amino axit, protein: 3 câu

– Cacbonhidrat: 1 câu

– Polime, vật liệu polime: 1 câu

– Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

II- Phần riêng: Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu

– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

– Đại cương về kim loại: 1 câu

– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu

– Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

– Amin, amino axit, protein: 1 câu

B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):

– Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu

– Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu

– Đại cương về kim loại: 1 câu

– Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu

– Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu

– Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

– Amin, amino axit, protein: 1 câu

Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

Nguồn: Helios Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *