Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê thì Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Loading...

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc:

Tải tài liệu tại đây (PDF, 78KB)

Loading...
Content Protection by DMCA.com