Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn là giấy mời của tổ chức công đoàn gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn với các nội dung: thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội công đoàn…

Loading...

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn:

Tải tài liệu tại đây (DOC, 41KB)

Loading...
Content Protection by DMCA.com