Nghị luận về vai trò của sông ngòi hiện nay

Nghị luận về vai trò của sông ngòi hiện nay

Hướng dẫn

– Mở bài:

Giới thiệu vấn đề: vai trò vô cùng quan trọng của sông ngòi, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người

– Thân bài:

+ Vai trò của sông đối với tự nhiên, cuộc sống con người

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm sông:

• Tự nhiên: do các thiên tai

• Con người: Trong công nghiệp, nông nghiệp, đời sống sinh hoạt của con người

• Rác từ các khu du lịch

– Tác hại của việc môi trường bị ô nhiễm:

• Là tác nhân gây ô nhiễm môi trường sống, gay biến đổi khí hậu

-> Phát sinh nhiều dịch bệnh

• Ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm thủy sản

– Giải pháp khắc phục:

• Đối với công dân

• Đối với nhà nước

Kết bài:

Khẳng định lại vai trò của sông, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ sông ngòi, cũng chính là bảo vệ sự sống của chính mình

Hocvanvanhoc.com

Xem thêm:  Câu văn: "Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác" nên hiểu như thế nào? Từ đó, em hiểu gì về cách...