Nghị luận xã hội: Về ý nghĩa câu nói "Đừng tiếc vì trong bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng". Nêu suy nghĩ của em về câu nói…

0
tailieuhoctap img - Nghị luận xã hội: Về ý nghĩa câu nói "Đừng tiếc vì trong bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng". Nêu suy nghĩ của em về câu nói...

Nghị luận xã hội: Về ý nghĩa câu nói “Đừng tiếc vì trong bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng”. Nêu suy nghĩ của em về câu nói…

Hướng dẫn

I. Mở bài

– Hoa hồng là loài hoa đẹp, kiêu sa

– Gai hoa hồng vừa là vũ khí để bảo vệ nó

=> Dẫn dắt câu nói của tác giả

II. Thân bài

1. Giải thích

– "Bụi gai" và "hoa hồng", nghĩa đen và nghĩa bóng

– Tại sao lại có sự rạch ròi giữa "buồn" và "vui"

– Câu nói khiến chúng ta phải suy ngẫm…

2. Chứng minh

Chọn đối tượng phù hợp để làm dẫn chứng sáng tỏ vấn đề nghị luận

– Nick Vujicic, Helen Keller, các chiến sĩ cách mạng,…

3. Phê phán

– Lên án những đối tượng hay suy nghĩ tiêu cực, thiếu phấn đấu vươn lên

– Phê phán những kẻ thiển cận,…

III. Kết bài

Kết thúc vấn đề nghị luận: "Đừng tiếc vì trong bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng"

Hocvanvanhoc.com

Xem thêm:  Soạn bài Bài ca Côn Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *