Category: Văn mẫu lớp 7

Giải thích câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Chứng minh, giải thích câu tục ngữ: “Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Ngôn ngữ hay nói cách khác là lời nói là một trong nhiều tiêu chí để đánh giá con người và qua lời nói ta có thể thể hiện thái độ tình cảm với

Bình luận giải thích câu nói Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách trở mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Em hiểu ý nghĩa gì về câu: Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Mọi khó khăn, gian nan, thử thách trong cuộc sống chúng ta đều có thể vượt qua chỉ cần trong mỗi chúng ta có ý chí và nghị lực.