Category: Văn mẫu lớp 10

Cảm nhận của em về con người Sài Gòn qua văn bản Sài Gòn tôi yêu của tác giả Minh Hương.

Cảm nhận của em về con người Sài Gòn qua văn bản Sài Gòn tôi yêu của tác giả Minh Hương. Hướng dẫn Từ lâu người Sài Gòn đã được đánh giá là văn minh thanh lịch, rất thân thiện và có tấm lòng lương thiện. Qua văn bản “Sài Gòn tôi yêu”, tác giả

Cảm nhận khi đọc đoạn trích Sau phút chia li (Trích Chinh phụ ngâm khúc).

Cảm nhận khi đọc đoạn trích Sau phút chia li (Trích Chinh phụ ngâm khúc). Hướng dẫn Trong xã hội phong kiến người phụ nữ phải chịu rất nhiều bất hạnh, khổ cực. Người phụ nữ lúc bấy giờ chưa được xã hội công nhận, họ không có quyền quyết định cuộc đời mình, phải

Nghị luận xã hội câu tục ngữ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Nghị luận xã hội câu tục ngữ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hướng dẫn Nhân cách của con người được hình thành từ môi trường giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội. Mỗi con người lớn lên ở môi trường nào thì nhân cách sẽ phát triển phù hợp với

Phân tích câu Vì chưng hay ghét cũng là hay thương. Bạn hiểu ý thơ trên như thế nào?

Phân tích câu Vì chưng hay ghét cũng là hay thương. Bạn hiểu ý thơ trên như thế nào? Hướng dẫn Trong cuộc sống, con người ai cũng cần tình yêu thương, nhưng yêu thương thế nào cho đúng, cho phù hợp với lẽ sống ở đời thì luôn là điều suy ngẫm trăn trở