Đề thi tiếng Anh THPT quốc gia 2020 có file PDF để tải về

73
SHARES
1.5k
VIEWS
3.5/5 - (2 bình chọn)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

Đáp án mã đề 401

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 B 31 A 41 A
2 A 12 B 22 C 32 D 42 B
3 B 13 D 23 B 33 A 43 D
4 D 14 B 24 A 34 B 44 A
5 D 15 B 25 C 35 A 45 C
6 A 16 D 26 D 36 D 46 D
7 A 17 D 27 D 37 B 47 A
8 C 18 C 28 C 38 B 48 A
9 A 19 D 29 B 39 D 49 D
10 B 20 B 30 A 40 D 50 A

Đề thi mã đề 402

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

Đáp án mã đề 402

Dap An Ma De 402

Đề thi mã đề 403

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ 403 – hình 5

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

Đáp án đề 403

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

Đề thi mã đề 404

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

Đáp án mã đề 404

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020

Link tải trọn bộ 4 mã đề

Link tải Mã đề 401 (Tải về bản word)

Link tải Mã đề 402 (Tải về bản word)

Link tải Mã đề 403 (Tải về bản word)

Link tải Mã đề 404 (Tải về bản word)

Lời kết

Trên đây chúng ta đã cùng tham khảo đề thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020, thời gian làm bài là 60 phút, các bạn hãy làm và check lại đáp án để tự đánh giá năng lực của bản thân nhé. Nếu có bất kì phần ngữ pháp nào bị sai, hãy tham khảo các bài viết mà chúng mình đã chuẩn bị trên website của Tài Liệu Học Tập để ôn tập lại nhé. Chúc các bạn ôn tập và thi đạt kết quả tốt.

Related Posts

Next Post

Discussion about this post